بازدید ریاست سازمان شیلات

بازدید ریاست سازمان شیلات ایران، استاندار مازندران ، فرماندار نوشهر ، جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی از واحد مزرعه پرورش ماهی در قفس در نوشهر ظرفیت ۵۰۰۰ تن با سرمایه گذاری شرکت آبزی گستران ساحل شمال با اجرای شرکت کاسپین ژیک صنعت، گفتنی است که این طرح اولین پروژه طراحی ، ساخت و نصب مزرعه ماهی در دریا با استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری داخل کشور در قفس هایی با ابعاد ۹۰ و ۱۲۰ متری و شناورهای عملیاتی مخصوص مزارع ماهی می باشد .

اطلاعات بیشتر از خدمات و محصولات شرکت کاسپین ژیک صنعت