تاثیر صنعت آبزی پروری بر سلامت ما

تاثیر صنعت آبزی پروری بر سلامت ما

امروزه صنعت آبزی پروری یکی از صنعت هایی است که در بین تمام صنایع در سراسر دنیا سریع ترین رشد را دارد، اما  تا همین اواخر بسیاری از مردم از وجود آن بیخبر بودهاند.

صنعت پرورش ماهی دارای تاریخی غنی از تکنیکها و پیشرفتهای علمیست که به قرنها قبل بازمیگردد.

تاریخچهی آبزی پروری در توسعهی پرورش ماهی از ریشههای دیرینهی آن در تاریخ تا راه‌ و روشهای پیشرفته‌ و فن آوری امروزی تاثیر گرفته است، تاریخچهای وسیع از تولید و نگهداری ماهی از کوچکترین مقیاسهای پیش‌ از تاریخ تا بزرگترین مزارع صنعتی امروزی.

صنعت آبزی پروری طی قرن ها تغییر و پیشرفت زیادی کرده، از امرار معاش از آبزیپروری در قرون وسطی، تا تلاش های قرن اخیر در جهت جهانی ساختن این صنعت جهت رفع نیاز های جامعه بشری.

جمعیت جهان با سرعت زیادی رو به رشد است و صنعت کشاورزی و دامپروری به تنهائی قادر به پاسخگویی  تمام نیازهای جامعه جهانی نیستند. محیط زیست رو به تخریب و آب و هوا در حال تغییرات شگفت و جبران ناپذیری است. تمام این موارد نیاز ما به رفتن به سمت صنعت آبزی پروری را دوچندان میکند تا مردمی که بعد از ما در این دنیا زندگی ‌میکنند به مواد غذائی مناسب که به محیط زیست آسیب نمیرسانند دسترسی داشته باشند.

اقیانوس ها و دریاها بیش از ۷۰٪  کرهی زمین را پوشاندهاند ولی در حال حاضر تنها ۵٪ از تولیدات غذایی ما از آنجا تهیه میشود!

این در حالیست که ماهی یکی از سالمترین مواد غذایی محسوب میشود. ماهی سرشار از امگا ۳ است. تحقیقات سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد  تاثیر امگا ۳ که مستقیم از ماهی به انسان میسد با تاثیر قرص امگا ۳ متفاوت است. متابولیسم بدن انسان با غذای طبیعی بسیار سازگارتر از مواد فرآوری شده و صنعتی است.

اکوسیستم و چرخهی غذایی ماهی ها پر از اسیدهای آمینه و اسید های چرب مانند امگا ۳ است. ماهیهای کوچک پلانکتون و ماهیهای بزرگ ‌تر ماهیهای کوچک را میخورند و این چرخه امگا ۳ را به انسان انتقال میدهد.

یکی از ویژگی های بارز پرورش ماهی در قفس، رشد و زندگی آنها در محیط دریا و آب دریا، وجود مواد معدنی و آلی و مواد مغـذی در دریا و فعالیت طبیعی ماهیان می باشد. از زمانهای قدیم ماهی غذای مغز بوده است. از مواد معدنی موجود در ماهی میتوان به سلنیوم برای حفاظت سلولها در برابر تخریب و عفونت، یـد و پروتئین اشاره کرد.

تحقیقات دانشگاه واشنگتن بر روی ۱۶۳ نفر در محدوده سنی ۷۰ سال و بررسی ام آر آی مغزی آنها نشان میدهد کسانی که به صورت هفتگی از ماهی در سبد غذایی خود استفاده میکردند از ظرفیت مغزی بیشتری در قسمت قدامی مغز،  قسمت تمرکز و قسمت گیجگاهی مغز ، قسمت یادگیری ، حافظه و شناخت برخوردار بوده اند.

این تحقیق نشان میدهد با اضافه کردن ماهی به سبد غذایی نه تنها سلامت مغز خود را میتوانیم افزایش دهیم بلکه می توانیم از آلزایمر نیـز جلوگیری کنیم!

همچنین زندگی سالم تری خواهیم داشت زیرا ماهی را جایگزین موادی که از ارزش غذایی کمتری برخوردار هستند میکنیم. 

در مجموع ماهی علاوه بر خواص متعدد از نظر اقتصادی نیز مزیت های قابل توجه دارد.