شرکت کاسپین ژیک صنعت تولیدات خود را به مدت یک سال گارانتی می نماید. همچنین تعهد ارائه خدمات و تامین لوازم یدکی به مدت حداقل پنج سال را ارائه می نماید. طی سال اول، شرکت بازرسی های دوره ای و رایگان برای کنترل کمی و کیفی سیستم را اجرا و در صورت نیاز قرارداد های تعمیر و نگهداری بلند مدت منعقد می نماید.