گارانتی،‌ کنترل و بازرسی

شرکت کاسپین ژیک صنعت تولیدات خود را گواهی و به مدت یک سال گارانتی می نماید.

همچنین متعهد به تامین لوازم یدکی به مدت حداقل ۵ سال می باشد.

طی سال اول شرکت بازرسی های دوره ای و رایگان برای کنترل کمی و کیفی سیستم را انجام می دهد و در صورت نیاز قرارداد های تعمیر و نگهداری بلند مدت منعقد می نماید.