صنایع آبزی پروری و صنایع دریایی

  • ابتدایی ترین روش آبزی پروری Aquaculture شامل به دام انداختن ماهی های بومی در تالاب ها ، برکه ها یا دریاچه های کم عمق کوچک بود ، مکان هایی که آبزیان همیشه در دسترس بودند. این روش به حدود ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد در اروپا برمی گردد ، زمانی که......

  • تا سال ۲۰۳۰ میلادی مواد غذایی دریایی که برای انسان تولید و از روش آبزی پروری تامین می شوند به ۶۲٪ افزایش پیدا می کند، که این آمار امروزه حدود ۵۰٪ است. در این مقاله به جنبه های متفاوتی از هدف آبزی پروری و اهمیت......